Hướng dẫn train thích khách (đề tài cập nhật thường xuyên)

về điểm tiềm năng (4 điểm 1 lv)

cách 1

tăng hết vào dex : 4 dex/lv bạn có 1 chỉ số công rất rất cao nhưng thủ + hp của bạn thì quá ẹ….

cách 2
+ full str đây là 1 cách tạo ra 1 dmg lớn trong lúc khởi đầu nhưng về sau họ sẽ bị áp đảo bới thích khách + dex

cách 3 khá phổ biến
bạn tăng 3dex/1vit ( 3 tinh thần 1 khí lực

) 1 lv bạn có 1 lượng máu + thủ vừa đủ khả năng tấn công cao  nên chọn nếu bạn mới chơi

vài cách đột biến phá cách khác rật lợi nhưng xin ko được post vì ko được sự cho phép của player X_X bạn thử làm 1 cách xem

A: Thích khách dùng vuốt

Điểm kĩ năng

Claw Master – 1 kĩ năng nội công + thêm % tấn công khi bạn trang bị vuốt
học ở lv 10 +
Level 1: 1% sức tấn công tăng lên
Level 2: 2% sức tấn công tăng lên
Level 3: 3% sức tấn công tăng lên
Level 4: 4% sức tấn công tăng lên
Level 5: 5% sức tấn công tăng lên
Level 6: 6% sức tấn công tăng lên
Level 7: 7% sức tấn công tăng lên
Level 8: 8% sức tấn công tăng lên
Level 9: 9% sức tấn công tăng lên
Level 10: 10% sức tấn công tăng lên
Level 11: 11% sức tấn công tăng lên
Level 12: 12% sức tấn công tăng lên
Level 13: 13% sức tấn công tăng lên
Level 14: 14% sức tấn công tăng lên
Level 15: 15% sức tấn công tăng lên
Level 16: 16% sức tấn công tăng lên
Level 17: 17% sức tấn công tăng lên
Level 18: 18% sức tấn công tăng lên
Level 19: 19% sức tấn công tăng lên
Level 20: 20% sức tấn công tăng lên
đây là 1 skill cần phải có tuy kô hữu dụng lúc đầu cho lắm nhưng về sau sẽ rất có ích

Upper Cut - bổ trên xuống
học ở lv 13+
Level 1: MP 11 sức tấn công so với đánh thường = 110%
Level 2: MP 11 sức tấn công so với đánh thường = 120%
Level 3: MP 11 sức tấn công so với đánh thường = 130%
Level 4: MP 11 sức tấn công so với đánh thường = 140%
Level 5: MP 11 sức tấn công so với đánh thường = 150%
Level 6: MP 22 sức tấn công so với đánh thường = 170%
Level 7: MP 22 sức tấn công so với đánh thường = 180%
Level 8: MP 22 sức tấn công so với đánh thường = 190%
Level 9: MP 22 sức tấn công so với đánh thường = 200%
Level 10: MP 22 sức tấn công so với đánh thường = 210%
Level 11: MP 33 sức tấn công so với đánh thường = 230%
Level 12: MP 33 sức tấn công so với đánh thường = 240%
Level 13: MP 33 sức tấn công so với đánh thường = 250%
Level 14: MP 33 sức tấn công so với đánh thường = 260%
Level 15: MP 33 sức tấn công so với đánh thường = 270%
Level 16: MP 44 sức tấn công so với đánh thường = 290%
Level 17: MP 44 sức tấn công so với đánh thường = 300%
Level 18: MP 44 sức tấn công so với đánh thường = 310%
Level 19: MP 44 sức tấn công so với đánh thường = 320%
Level 20: MP 44 sức tấn công so với đánh thường = 330%

đây là 1 skill tồi bị vượt mặt bởi chiêu dash strike nhưng cũng nên add để khắc phục điểm yếu delay của dash strike....

Dash Strike – sát thủ?
học ở lv 18+
Level 1: MP 12 sức tấn công so với đánh thường = 110%
Level 2: MP 12 sức tấn công so với đánh thường = 120%
Level 3: MP 12 sức tấn công so với đánh thường = 130%
Level 4: MP 12 sức tấn công so với đánh thường = 140%
Level 5: MP 12 sức tấn công so với đánh thường = 150%
Level 6: MP 24 sức tấn công so với đánh thường = 170%
Level 7: MP 24 sức tấn công so với đánh thường = 180%
Level 8: MP 24 sức tấn công so với đánh thường = 190%
Level 9: MP 24 sức tấn công so với đánh thường = 200%
Level 10: MP 24 sức tấn công so với đánh thường = 210%
Level 11: MP 36 sức tấn công so với đánh thường = 230%
Level 12: MP 36 sức tấn công so với đánh thường = 240%
Level 13: MP 36 sức tấn công so với đánh thường = 250%
Level 14: MP 36 sức tấn công so với đánh thường = 260%
Level 15: MP 36 sức tấn công so với đánh thường = 270%
Level 16: MP 48 sức tấn công so với đánh thường = 290%
Level 17: MP 48 sức tấn công so với đánh thường = 300%
Level 18: MP 48 sức tấn công so với đánh thường = 310%
Level 19: MP 48 sức tấn công so với đánh thường = 320%
Level 20: MP 48 sức tấn công so với đánh thường = 330%
đây là chiêu tốt nhất và là duy nhất của TK trong việc đánh nhiều quái vật ở job 1==>luôn phải max nhanh
rất hữu dụng nhưng delay cao

Bỏ độc.
học khi lv 23+
Level 1: MP 19 40% tỉ lệ thành công
Level 2: MP 19 42% tỉ lệ thành công
Level 3: MP 19 44% tỉ lệ thành công
Level 4: MP 19 46% tỉ lệ thành công
Level 5: MP 19 48% tỉ lệ thành công
Level 6: MP 38 50% tỉ lệ thành công
Level 7: MP 38 52% tỉ lệ thành công
Level 8: MP 38 54% tỉ lệ thành công
Level 9: MP 38 56% tỉ lệ thành công
Level 10: MP 38 58% tỉ lệ thành công
Level 11: MP 57 60% tỉ lệ thành công
Level 12: MP 57 62% tỉ lệ thành công
Level 13: MP 57 64% tỉ lệ thành công
Level 14: MP 57 66% tỉ lệ thành công
Level 15: MP 57 68% tỉ lệ thành công
Level 16: MP 76 70% tỉ lệ thành công
Level 17: MP 76 72% tỉ lệ thành công
Level 18: MP 76 74% tỉ lệ thành công
Level 19: MP 76 76% tỉ lệ thành công
Level 20: MP 76 78% tỉ lệ thành công
đây là 1 skill tuyệt đến chết người tuy nhiên nó sẽ làm giảm exp bạn nhận đựoc từ quái vật cũng như tốn ….tiền do xài nhiều MP

Giải độc
học tại lv 28 +
Level 1: MP 25 40% tỉ lệ thành công
Level 2: MP 25 42% tỉ lệ thành công
Level 3: MP 25 44% tỉ lệ thành công
Level 4: MP 25 46% tỉ lệ thành công
Level 5: MP 25 48% tỉ lệ thành công
Level 6: MP 50 50% tỉ lệ thành công
Level 7: MP 50 52% tỉ lệ thành công
Level 8: MP 50 54% tỉ lệ thành công
Level 9: MP 50 56% tỉ lệ thành công
Level 10: MP 50 58% tỉ lệ thành công
Level 11: MP 75 60% tỉ lệ thành công
Level 12: MP 75 62% tỉ lệ thành công
Level 13: MP 75 64% tỉ lệ thành công
Level 14: MP 75 66% tỉ lệ thành công
Level 15: MP 75 68% tỉ lệ thành công
Level 16: MP 100 70% tỉ lệ thành công
Level 17: MP 100 72% tỉ lệ thành công
Level 18: MP 100 74% tỉ lệ thành công
Level 19: MP 100 76% tỉ lệ thành công
Level 20: MP 100 78% tỉ lệ thành công
kô cần add vào chỉ cần học và để nó ở đó


sở trường của ninja : Tàng hình
học khi lv 33+
Level 1: MP 25 biến mất trong 23 giây(mana 25 biến mất trong 23 giây)
Level 2: MP 25 biến mất trong 26 giây
Level 3: MP 25 biến mất trong 29 giây
Level 4: MP 25 biến mất trong 32 giây
Level 5: MP 25 biến mất trong 35 giây
Level 6: MP 50 biến mất trong 38 giây
Level 7: MP 50 biến mất trong 41 giây
Level 8: MP 50 biến mất trong 44 giây
Level 9: MP 50 biến mất trong 47 giây
Level 10: MP 50 biến mất trong 50 giây
Level 11: MP 75 biến mất trong 53 giây
Level 12: MP 75 biến mất trong 56 giây
Level 13: MP 75 biến mất trong 59 giây
Level 14: MP 75 biến mất trong 62 giây
Level 15: MP 75 biến mất trong 65 giây
Level 16: MP 100 biến mất trong 68 giây
Level 17: MP 100 biến mất trong 71 giây
Level 18: MP 100 biến mất trong 74 giây
Level 19: MP 100 biến mất trong 77 giây
Level 20: MP 100 biến mất trong 80 giây
tác dụng kinh ngạc tuy nhiên bạn chỉ cần học và kô cần add điểm

lưu ý skill này ko xử dụng được trong PVPMirror Image - ~chạm vào tôi nếu bạn có thể
học ở lv 38+
Level 1: 1% né tránh tăng tăng MP 24 hết sau 35 giây
Level 2: 2% né tránh tăng tăng MP 24 hết sau 40 giây
Level 3: 3% né tránh tăng tăng MP 24 hết sau 45 giây
Level 4: 4% né tránh tăng tăng MP 24 hết sau 50 giây
Level 5: 5% né tránh tăng tăng MP 24 hết sau 55 giây
Level 6: 6% né tránh tăng tăng MP 48 hết sau 60 giây
Level 7: 7% né tránh tăng tăng MP 48 hết sau 65 giây
Level 8: 8% né tránh tăng tăng MP 48 hết sau 70 giây
Level 9: 9% né tránh tăng tăng MP 48 hết sau 75 giây
Level 10: 10% né tránh tăng tăng MP 48 hết sau 80 giây
Level 11: 11% né tránh tăng tăng MP 72 hết sau 85 giây
Level 12: 12% né tránh tăng tăng MP 72 hết sau 90 giây
Level 13: 13% né tránh tăng tăng MP 72 hết sau 95 giây
Level 14: 14% né tránh tăng tăng MP 72 hết sau 100 giây
Level 15: 15% né tránh tăng tăng MP 72 hết sau 105 giây
Level 16: 16% né tránh tăng tăng MP 96 hết sau 110 giây
Level 17: 17% né tránh tăng tăng MP 96 hết sau 115 giây
Level 18: 18% né tránh tăng tăng MP 96 hết sau 120 giây
Level 19: 19% né tránh tăng tăng MP 96 hết sau 125 giây
Level 20: 20% né tránh tăng tăng MP 96 hết sau 130 giây

nên max cái này vì giúp bạn 1 phần khá lớn trong pvp cũng như luyện lv


MPirit Force - SUPER SAIYAN(đội quân linh hồn)lv 40
học ở lv 40+
skill biến hình thành dạng chaos với sự tăng trong range và power
để active skill bạn cần làm đầy bình rage
tăng lv skill sẽ cho bạn 1 quái nhân mạnh hơn về mọi mặt
đây là skill thông dụng của các classcuồng long xuất hải
học tại lv 50+
1 skill nâng cấp của chưởng phong :nhanh hơn mạnh hơn xa hơn và có ảnh hưởng tới 3 quái vật......nâng lv skill bạn sẽ tăng dmg của skill
đây là skill thông dụng của các class


sau đây là cách tăng skill

• Level 10: học Lợi Chảo (1)
• Level 11:tăng Lợi Chảo (3)
• Level 12: giữ 2 điểm
• Level 13: học +tăng Băng kích chảo (5)
• Level 14: tăng Lợi Chảo (5)
• Level 15: tăng Lợi Chảo (7)
• Level 16: tăng Lợi Chảo (9)
• Level 17: giữ điểm
• Level 18: học và tăng Tật thích chảo(5)
• Level 19: tăng Lợi Chảo (11)
• Level 20: tăng Lợi Chảo (13)
• Level 21: tăng Lợi Chảo (15)
• Level 22: tăng Lợi Chảo (17)
• Level 23: tăng Lợi Chảo (19) học Úy độc (1)
• Level 24: tăng Lợi Chảo (20) giữ 1 điểm
• Level 25: giữ 2 điểm
• Level 26: tăng Tật thích chảo (10)
• Level 27: giữ 2 points
• Level 28: giữ 2 points học Giải độc (1)
• Level 29: tăng Tật thích chảo(15) giữ 1 điểm
• Level 30: giữ 2 điểm
• Level 31:tăng Tật thích chảo (20)

32~37 giữ điểm +học tàng hình(1)

• Level 38:học và tăng Thiểm kích (15)
• Level 39:tăng Thiểm kích (17)
• Level 40: tăng Thiểm kích (19)
• Level 41: tăng Thiểm kích (20) giữ 1 điểm

42~49 giữ điểm

• Level 50: học +max Cuồng long xuất hải(theo bác dịch) (20)
• Level 51: giữ điểm
• Level 52: giữ điểm
• Level 53:tăng Băng kích chảo (10) giữ 1 điểm
• Level 54: giữ điểm
• Level 55: tăng Băng kích chảo (15)
• Level 56: giữ điểm
• Level 57: giữ điêm
• Level 58: max Băng kích chảo (20) tăng Úy độc (2)
• Level 59: tăng Úy độc (4)
• Level 60: tăng Úy độc (5) giữ (1)
Sau đó bạn sẽ max Uý độc hay skill khác thì tùy bạn

Tới lv 60 bạn sẽ có
20 điểm Lợi chảo
20 điểm Băng kích chảo
20 điểm Tật thích chảo
5 điểm Uý độc
1 điểm Giải độc
1 điểm Tàng hình
20 điểm Thiểm kích
0 điểm Thần khí hoặc ma khí gì đó
20 điểm Cuồng long xuất hải -> cái tên hay quá

tới lv 60 bạn sẽ có
20 in Claw Master
20 in Upper Cut
20 in Dash Strike
5 in Envenom
1 in Detoxify
1 in Invisibility
20 in Mirror Image
0 in MPirit Force
20 in Dragon Strike

B: thích khách dùng bao tay:

- Quỷ Thủ - Lv 10 - skill bị động - Khoảng cách và sức tấn công sẽ tăng lên khi sử dụng ám khí.
Level 1: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 1%
Level 2: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 2%
Level 3: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 3%
Level 4: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 4%
Level 5: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 5%
Level 6: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 6%
Level 7: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 7%
Level 8: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 8%
Level 9: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 9%
Level 10: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 10%
Level 11: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 11%
Level 12: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 12%
Level 13: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 13%
Level 14: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 14%
Level 15: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 15%
Level 16: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 16%
Level 17: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 17%
Level 18: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 18%
Level 19: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 19%
Level 20: tăng sức đánh khi sử dụng bao tay 20%

- Liên Kích - lv 13 - chủ động - tấn công xuyên wa 4 mục tiêu
Level 1: SP 13 sức đánh = 80%
Level 2: SP 13 sức đánh = 80%
Level 3: SP 13 sức đánh = 85%
Level 4: SP 13 sức đánh = 90%
Level 5: SP 13 sức đánh = 95%
Level 6: SP 26 sức đánh = 105%
Level 7: SP 26 sức đánh = 110%
Level 8: SP 26 sức đánh = 115%
Level 9: SP 26 sức đánh = 120%
Level 10: SP 26 sức đánh = 125%
Level 11: SP 39 sức đánh = 135%
Level 12: SP 39 sức đánh = 140%
Level 13: SP 39 sức đánh = 145%
Level 14: SP 39 sức đánh = 150%
Level 15: SP 39 sức đánh = 155%
Level 16: SP 52 sức đánh = 165%
Level 17: SP 52 sức đánh = 170%
Level 18: SP 52 sức đánh = 175%
Level 19: SP 52 sức đánh = 185%
Level 20: SP 52 sức đánh = 190%

- Song Tiêu - lv 18 - chủ động – ném 2 cái phi tiêu 1 lúc
Level 1: SP 17 sức đánh = 110%
Level 2: SP 17 sức đánh = 120%
Level 3: SP 17 sức đánh = 130%
Level 4: SP 17 sức đánh = 140%
Level 5: SP 17 sức đánh = 150%
Level 6: SP 34 sức đánh = 170%
Level 7: SP 34 sức đánh = 180%
Level 8: SP 34 sức đánh = 190%
Level 9: SP 34 sức đánh = 200%
Level 10: SP 34 sức đánh = 210%
Level 11: SP 51 sức đánh = 230%
Level 12: SP 51 sức đánh = 240%
Level 13: SP 51 sức đánh = 250%
Level 14: SP 51 sức đánh = 260%
Level 15: SP 51 sức đánh = 270%
Level 16: SP 68 sức đánh = 290%
Level 17: SP 68 sức đánh = 300%
Level 18: SP 68 sức đánh = 310%
Level 19: SP 68 sức đánh = 320%
Level 20: SP 68 sức đánh = 330%

( lưu ý là skill này sức đánh của 2 cái tiêu là riêng biệt ko phải hợp với nhau)

- Uý Độc - lv 23 - chủ động - làm cho mục tiêu trúng độc
Level 1: SP 19 40% cơ hội thành công
Level 2: SP 19 42% cơ hội thành công
Level 3: SP 19 44% cơ hội thành công
Level 4: SP 19 46% cơ hội thành công
Level 5: SP 19 48% cơ hội thành công
Level 6: SP 38 50% cơ hội thành công
Level 7: SP 38 52% cơ hội thành công
Level 8: SP 38 54% cơ hội thành công
Level 9: SP 38 56% cơ hội thành công
Level 10: SP 38 58% cơ hội thành công
Level 11: SP 57 60% cơ hội thành công
Level 12: SP 57 62% cơ hội thành công
Level 13: SP 57 64% cơ hội thành công
Level 14: SP 57 66% cơ hội thành công
Level 15: SP 57 68% cơ hội thành công
Level 16: SP 76 70% cơ hội thành công
Level 17: SP 76 72% cơ hội thành công
Level 18: SP 76 74% cơ hội thành công
Level 19: SP 76 76% cơ hội thành công
Level 20: SP 76 78% cơ hội thành công
Skll này bạn có thể nâng đến lv 10 nếu muốn tỉ lệ cao hơn ( dùng pvp tốt)

- Giải Độc - lv 28 - chủ động - thoát khỏi trạng thái trúng độc
Level 1: SP 25 40% cơ hội thành công
Level 2: SP 25 42% cơ hội thành công
Level 3: SP 25 44% cơ hội thành công
Level 4: SP 25 46% cơ hội thành công
Level 5: SP 25 48% cơ hội thành công
Level 6: SP 50 50% cơ hội thành công
Level 7: SP 50 52% cơ hội thành công
Level 8: SP 50 54% cơ hội thành công
Level 9: SP 50 56% cơ hội thành công
Level 10: SP 50 58% cơ hội thành công
Level 11: SP 75 60% cơ hội thành công
Level 12: SP 75 62% cơ hội thành công
Level 13: SP 75 64% cơ hội thành công
Level 14: SP 75 66% cơ hội thành công
Level 15: SP 75 68% cơ hội thành công
Level 16: SP 100 70% cơ hội thành công
Level 17: SP 100 72% cơ hội thành công
Level 18: SP 100 74% cơ hội thành công
Level 19: SP 100 76% cơ hội thành công
Level 20: SP 100 78% cơ hội thành công
Ko cần tăng điểm

- Tàng Hình - lv 33 - chủ động - Tàng hình để di chuyển
Level 1: SP 25 tàng hình trong 23 giây
Level 2: SP 25 tàng hình trong 26 giây
Level 3: SP 25 tàng hình trong 29 giây
Level 4: SP 25 tàng hình trong 32 giây
Level 5: SP 25 tàng hình trong 35 giây
Level 6: SP 50 tàng hình trong 38 giây
Level 7: SP 50 tàng hình trong 41 giây
Level 8: SP 50 tàng hình trong 44 giây
Level 9: SP 50 tàng hình trong 47 giây
Level 10: SP 50 tàng hình trong 50 giây
Level 11: SP 75 tàng hình trong 53 giây
Level 12: SP 75 tàng hình trong 56 giây
Level 13: SP 75 tàng hình trong 59 giây
Level 14: SP 75 tàng hình trong 62 giây
Level 15: SP 75 tàng hình trong 65 giây
Level 16: SP 100 tàng hình trong 68 giây
Level 17: SP 100 tàng hình trong 71 giây
Level 18: SP 100 tàng hình trong 74 giây
Level 19: SP 100 tàng hình trong 77 giây
Level 20: SP 100 tàng hình trong 80 giây
Lưu ý :skill này ko dùng được khi PvP

- Thiểm Kích - lv 38 - tăng khả năng né tránh tăng 1 %
Level 1: SP 24 né tránh tăng 1% trong 35 giây
Level 2: SP 24 né tránh tăng 2% trong 40 giây
Level 3: SP 24 né tránh tăng 3% trong 45 giây
Level 4: SP 24 né tránh tăng 4% trong 50 giây
Level 5: SP 24 né tránh tăng 5% trong 55 giây
Level 6: SP 48 né tránh tăng 6% trong 60 giây
Level 7: SP 48 né tránh tăng 7% trong 65 giây
Level 8: SP 48 né tránh tăng 8% trong 70 giây
Level 9: SP 48 né tránh tăng 9% trong 75 giây
Level 10: SP 48 né tránh tăng 10% trong 80 giây
Level 11: SP 72 né tránh tăng 11 %trong 85 giây
Level 12: SP 72 né tránh tăng 12% trong 90 giây
Level 13: SP 72 né tránh tăng 13% trong 95 giây
Level 14: SP 72 né tránh tăng 14% trong 100 giây
Level 15: SP 72 né tránh tăng 15% trong 105 giây
Level 16: SP 96 né tránh tăng 16% trong 110 giây
Level 17: SP 96 né tránh tăng 17% trong 115 giây
Level 18: SP 96 né tránh tăng 18% trong 120 giây
Level 19: SP 96 né tránh tăng 19% trong 125 giây
Level 20: SP 96 né tránh tăng 20% trong 130 giâyCách nâng điểm kĩ năng

Level 10: làm nv và học Quỷ Thủ (1)
Level 11: nâng Quỷ Thủ (3)
Level 12: ko nâng
Level 13: làm nv và học Liên Kích (5)
Level 14: tăng Quỷ Thủ (5)
Level 15: tăng Quỷ Thủ (7)
Level 16: tăng Quỷ Thủ (9)
Level 17: ko nâng
Level 18: làm nv và học Song tiêu (5)
Level 19: tăng Quỷ Thủ (11)
Level 20: tăng Quỷ Thủ (13)
Level 21: tăng Quỷ Thủ (15)
Level 22: tăng Quỷ Thủ (17)
Level 23: tăng Quỷ Thủ (19) và học Uý Độc (1)
Level 24: tăng Quỷ Thủ (20)
Level 25: ko tăng
Level 26: Tăng Song Tiêu (10)
Level 27: ko tăng
Level 28: làm nv học giải độc (1) và không tăng
Level 29: nâng Song Tiêu (15)
Level 30: ko tăng
Level 31: nâng Song Tiêu (20) - max Skill
Level 32: ko nâng
Level 33: làm nv học Tàng Hình (1) và không tăng
Level 34: tăng Liên Kích (10)
Level 35: ko tăng
Level 36: tăng Liên Kích (15)
Level 37: ko tăng
Level 38: học thiểm kích (1)
Level 39: tăng Liên Kích (20) tăng Thiểm Kích (2)
Level 40: tăng Thiểm Kích (4)
Level 41: tăng Thiểm Kích (5)
Level 42: không tăng
Level 43: không tăng
Level 44: không tăng
Level 45: không tăng
Level 46: không tăng
Level 47: không tăng
Level 48: không tăng
Level 49: không tăng
Level 50: học và tăng cuồng long xuất hải (20)
Level 51: Tăng thiểm kích (7)
Level 52: Tăng thiểm kích (9)
Level 53: Tăng thiểm kích (11)
Level 54: Tăng thiểm kích (13)
Level 55: Tăng thiểm kích (15)
Level 56: Tăng thiểm kích (17)
Level 57: Tăng thiểm kích (19)
Level 58: Tăng thiểm kích (20) tăng Uý Độc (2)
Level 59: tăng Uý Độc (4)
Level 60: tăng Uý Độc (5) dư 1 điểm tuỳ bạn

Ghost's Team

ShaylaFnzrc

New software XRumer 16.0 + XEvil 4.0 can break ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3

Revolutional update of captcha regignizing software "XRumer 16.0 + XEvil": captchas solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another types of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can use XEvil 4.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. FREE DEMO AVAILABLE! See you later!